>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و مطالعات محیطی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:25


  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث ورزشگاه 30 هزار نفری امام رضا (ع) کلانشهر مشهد در راستایی دستیابی توسعه پایدار شهری - صفحه:87-100

  tick  ارزیابی عملکرد شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای (نمونه موردی: شهر خورموج، استان بوشهر) - صفحه:101-113

  tick  بررسی علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله کوی زینبیه شهر پاکدشت) - صفحه:73-86

  tick  سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص های توسعه فرهنگی - صفحه:43-56

  tick  شهرنشینی و رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری و شهرداری در منطقه 2 شهرداری تهران - صفحه:7-20

  tick  مقایسه الگوی کاربری زمین، پراکنده رویی و رشد هوشمند درتوسعه پایدار (مطالعه موردی :منطقه یازده شهر اصفهان) ارسال تصحیحات داوران - صفحه:57-72

  tick  مقایسه عملکرد شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره در تخمین قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر اهواز) - صفحه:33-42

  tick  مکان‌یابی دفن پسماند شهری با استفاده از تحلیل ترکیبی Anpdematel در محیط Gis(مطالعه موردی شهرستان بویراحمد) - صفحه:21-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved