>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت نانوکامپوزیت Mosi2-Tib2 به وسیله آلیاژسازی مکانیکی و مقایسه خواص آنها برای استفاده در فرایند پاشش گرمایی  
   
نویسنده رستمی زاده اسماعیل ,اشرفی زاده فخرالدین ,عباسی محمدحسن
منبع مواد پيشرفته در مهندسي - 1394 - دوره : 34 - شماره : 2 - صفحه:1 -17
  
کلیدواژه نانوکامپوزیت، آلیاژسازی مکانیکی،کلوخه سازی، Tib2 ،Mosi2
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved