>
Fa   |   Ar   |   En
   مواد پیشرفته در مهندسی   
سال:1399 - دوره:39 - شماره:3


  tick  ارزیابی تاثیر نسبت Ta/W بر ساختار میکروسکوپی و خواص تنش گسیختگی سوپرآلیاژ پایه‌نیکل Pwa1-483 تک‌بلور - صفحه:1-18

  tick  ایجاد پوشش‌های کامپوزیتی آلومینیم- تیتانیم- نیتروژن بر سطح تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند قوس تنگستن-گاز محافظ - صفحه:73-98

  tick  بررسی اثر افزودن ذرات آلومینیوم تری‌هیدرات (Ath) بر خواص الکتریکی و آب‌گریزی سیلیکون رابر دو جزئی - صفحه:117-128

  tick  بررسی اثر دما، زمان، Ph، غلظت عامل پوشاننده، نسبت مولی Zn به Se بر ریخت و تحولات فازی نانوذرات سلنید روی فرآوری شده به‌روش هیدروترمال - صفحه:19-39

  tick  بررسی تاثیر حرارت ورودی جوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه فولادهای خط لوله Api-B و Api-X42 - صفحه:55-72

  tick  تاثیر دما و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل مومسان شیشه‌فلز حجمی آلیاژ Zr46(Cu4.5/5.5ag1/5.5)46al8 - صفحه:129-140

  tick  تعیین محدوده کارگرم فولادهای کم‌آلیاژ کربن متوسط پایه Ni-Cr-Mo با آزمایش‌های کشش و پیچش گرم - صفحه:99-115

  tick  رفتار اکسیداسیون فرسایشی آلیاژهای پایه نیکل حاوی مولیبدن در شرایط احتراق زباله در بستر سیال - صفحه:41-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved