>
Fa   |   Ar   |   En
   جهانی شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده آب‌نیکی حسن
منبع پژوهش سياست نظري - 1393 - شماره : 16 - صفحه:21 -43
چکیده    بحران از مفاهیم اساسی و کلیدی در علوم سیاسی- اجتماعی به شمار می‌رود و تمامی دولت ها به گونه‌ای با آن مواجه می‌شوند. دولت‌ها مجبورند برای رفع بحران، استراتژی‌های مختلفی را در معرض آزمون قرار دهند. زیرا ناآشنایی با بحران می‌تواند دولت را با مشکلات نهادی و غیر نهادی مختلف مواجه سازد و مشروعیت و کارآمدی آنها را دچار نوسان سازد. یکی از این دولت‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران است که قصد بر این است تا در این مقاله تاثیر بحران‌زای جهانی‌شدن بر کارآمدی آن را با عطف به بحران‌ نفوذ بررسی کنیم و ببینیم که جهانی‌شدن چگونه ممکن است باعث بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران شود. روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است و نیز از منظر و رویکرد نهادگرایی برای تبیین بهتر مسیله استفاده شده است.
کلیدواژه جهانی‌شدن ,بحران ,نفوذ ,بحران نفوذ ,جمهوری اسلامی ایران ,Crisis ,Globalization ,Penetration ,Penetration’S Crisis ,Islamic Republic Of Iran
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved