>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر جهانی‌شدن بر کارکرد توزیعی دولت رانتیر  
   
نویسنده کمالی‌زاده محمد
منبع پژوهش سياست نظري - 1393 - شماره : 16 - صفحه:1 -19
چکیده    در این مقاله کوشش خواهد شد تا کارکرد توزیعی دولت رانتیر و پیامدهای آن را در بستر واقعیت جهان امروز، یعنی گسترش امواج جهانی‌شدن و دگرگونی در تمام عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بررسی شود. در این بررسی خواهیم دید که بحران در کارکرد توزیعی دولت رانتیر، در واقع بحران در بستر اجتماعی استقرار دولت و به عبارت دیگر، بحران در مبانی مشروعیت ساز و موجه کننده نظام سیاسی این دسته از کشورهاست. به طور کلی آن دسته از دولت‌های رانتیر می‌توانند علی رغم آنکه دچار بحران توزیعی شده‌اند، به عمر خود ادامه داده و گرفتار فروپاشی نشوند که بتوانند با استقرار نهادهای مناسب در جهت استخراج مالیات از جامعه، تحول در ساختارهای اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جامعه و از این‌رو تقویت مشروعیت رویه‌ای، خود را همگام با تحولات دگرگون کنند. در واقع دولت رانتیر برآمده از دل این تحولات، بی‌تردید نمی‌تواند مختصات قبلی خود را حفظ کرده و به سیاق گذشته، دولت رانتیر نامیده شود.
کلیدواژه دولت رانتیر ,جهانی‌شدن ,مشروعیت ,کارکرد توزیعی ,جیمز روزنا ,Rentier State ,Globalization ,Legitimacy ,Distributional Function ,James Rosenau
آدرس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved