>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:2


  tick  برآورد برخی از فراسنجه ‎های جدول زندگی شته Brachycaudus Cardui L. روی کنگر فرنگی Cynara Scolymus L. در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:153-158

  tick  بررسی آفات، بیماری ‎ها و علف ‎های هرزگونه ‎های مختلف آویشن Thymus Spp. در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:130-136

  tick  بررسی تغییرات مکانی و پهنه‎بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه‎انگلی موخور (Loranthus Europaeus)در جنگل‌ های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام) - صفحه:94-106

  tick  بررسی پارازیتیسم طبیعی زنبور Pharetrophora Iranica (Hym.: Ichneumonidae) روی لارو پروانه‌ های بذرخوار تاغ در استان یزد - صفحه:160-162

  tick  زیست ‎شناسی شب ‎پره نه‎ نقطه‌ای Amata Phegea (Lepidoptera: Arctiidae) در شرایط کنترل ‌شده - صفحه:122-129

  tick  شناسایی قارچ‎های Erysiphaceae در گروهی از درختان و درختچه‎های جنگلی استان لرستان - صفحه:107-121

  tick  مطالعه فونستیک مگس‎‎‎‎های خانواده Lauxaniidae در جنگل‎‎‎‎ های ارسباران - صفحه:87-93

  tick  مقایسه بین میزان تاثیر پارامترهای تبخیر و تعرق مرجع و رطوبت نسبی روی وقوع آتش‎ سوزی در جنگل ‎های زاگرس (مطالعه موردی: استان خوزستان) - صفحه:79-86

  tick  مقایسه سه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش همپوشانی و مدل دانگ برای تهیه نقشه پتانسیل خطر وقوع آتش‎‎سوزی جنگل- مطالعه موردی بخشی از جنگل ‎‎های مازندران - صفحه:137-152

  tick  گزارش علمی کوتاه:بررسی وضعیت آلودگی کاکتوس وارداتی Opuntia Ficus-Indica به بیمارگرهای قارچی در مناطق کشت شده در ایران - صفحه:159-159
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved