>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران   
سال:1390 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی آفات و بیماری های آویشن در استان همدان - صفحه:26-36

  tick  بررسی اثر تیمارهای مختلف روی جوانه زنی و شکستن خواب بذرهای زبان گنجشک (Fraxinus Rotundifolia) و آیلان (Ailanthus Altissima) - صفحه:14-25

  tick  بررسی بیمارگری جدایه های مختلف Beauveria Bassiana و Isaria Farinosae روی لارو سن چهار پروانه ی برگ خوار سفید اشجار Hyphantria Cunea (Lep.: Arctiidae) - صفحه:1-13

  tick  بررسی سخت بالپوشان خانواده Cetoniidae در جنگلها و مراتع شمال ایران - صفحه:37-45

  tick  بررسی میزان آلودگی درختان به سوسک های چوبخوار و ارتباط آن با شرایط رویشگاهی در جنگل های بلوط ایرانی (Quercus Brantii) در استان ایلام - صفحه:53-66

  tick  تاثیر مبدا بذر و پیش‎تیمار آب اکسیژنه بر جوانه‎زنی بذر راش‎شرقی ( Fagus Orientalis Lipsky) - صفحه:67-77

  tick  معرفی برگ خواران فرفیون و پارازیتوئیدهای آنها در مراتع استان آذربایجان شرقی - صفحه:46-52

  tick  گزارش دو گونه از سوسک های پوستخوار خانوادهScolytidae در چوب‎های وارداتی از کشور روسیه - صفحه:80-81

  tick  گزارش زنبور (Bruchophagus Abnormis Zerova 1984، (Hym.: Eurytomidae از ایران - صفحه:78-79
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved