>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:13


  tick  ارایه برنامه مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگ پاشی شرکت میهن خودرو - صفحه:127-138

  tick  ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_Owa - صفحه:31-46

  tick  ارزیابی توان محیط زیستی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی با تاکید بر مدل های کارگروه استعدادیابی اراضی (مطالعه موردی: منطقه کریت) - صفحه:57-68

  tick  ارزیابی کیفی آثار محیط زیستی و فرهنگی سد سلیمانشاه بر توسعه روستایی منطقه تحت پوشش سد - صفحه:117-126

  tick  الگوی بررسی ویژگی های اجتماعی- روانی بازدیدکنندگان پارک های جنگلی به عنوان ابزار مدیریت پارک ها (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) - صفحه:69-76

  tick  برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناژوان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط - صفحه:85-92

  tick  بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعات جغرافیایی و مولفه های مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان) - صفحه:203-214

  tick  بررسی اهمیت توان خودپالایی رودخانه ها در تدوین استاندارد تخلیه پساب - صفحه:103-116

  tick  بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندق لو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده - صفحه:3-10

  tick  بررسی غنا و تنوع گونه ای درختی و درختچه ای در بلوار آیت ا... کاشانی شهرکرد - صفحه:77-84

  tick  بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در کیفیت منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با توان اکولوژیکی با استفاده از سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی - صفحه:151-162

  tick  تحلیل پیامدهای انسانی و محیط زیستی نیروگاه ها با روش تلفیقی دلفی و Ahp - صفحه:139-150

  tick  تحلیل گسترش گردشگری بر اساس مدل Swot (مطالعه موردی: احداث موزۀ میراث روستایی در پارک جنگلی سراوان) - صفحه:215-224

  tick  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری محیط زیستی (Edsss) : بررسی مفاهیم، تحولات و چالش ها از گذشته تا کنون - صفحه:175-188

  tick  طراحی و مهندسی تفرج گاه جنگلی براساس راه کار خدمات تفصیلی در پارک ها و مناطق حفاظت شده - صفحه:47-56

  tick  مدل سازی نیازمندی های زیستگاهی کفتار راه راه (Hyaena Hyaena) در منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان - صفحه:11-20

  tick  مدل سازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرم افزار Screen3 - صفحه:93-102

  tick  مدل سازی پویایی جمعیت اردک سر سفید (Oxyura Leucocephala) در نرم افزار Stella) مطالعه موردی: تالاب های استان گلستان - صفحه:21-30

  tick  معرفی کاربردی مدل سازی پروژه های Redd: راهکاری برای کاهش پیامدهای تغییر اقلیم - صفحه:183-202

  tick  پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل Lcm - صفحه:163-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved