>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:8


  tick  آثار محیط زیستی عملیات چوب کشی بر به هم خوردگی ظاهری و نفوذپذیری خاک در جنگل خیرود - صفحه:55-64

  tick  اثر حاشیه بر جامعه پرندگان - صفحه:183-194

  tick  ارایه الگوی مدیریت محیط زیستی کارخانه های تایرسازی به روش شش سیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا) - صفحه:81-90

  tick  ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی شناختی منظر رود دره های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (رود دره کن، شهر تهران) - صفحه:105-116

  tick  ارزیابی عملکرد بوم شناختی دالان رود درۀ شهری (تهران: دالان رود درۀ درکه) - صفحه:91-104

  tick  برآورد ارزش اقتصادی آبشار مارگون در استان فارس از دیدگاه کارکرد تفرجگاهی - صفحه:207-216

  tick  بررسی برخی از آثار محیط زیستی نبکای گونه کلیر (Capparis Decidua) در منطقه جاسک - صفحه:131-138

  tick  بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو، استان گلستان) - صفحه:15-24

  tick  بررسی و ارزیابی پروژه میان گذر دریاچه ارومیه از دیدگاه توسعه پایدار منطقه ای - صفحه:25-36

  tick  تحلیل ساختاری داده های کمی با کاربرد Echelon Analysis (مطالعه موردی: اولویت بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان) - صفحه:157-168

  tick  تدوین سیستم مدیریت محیط زیست برای محلات شهری محله سیزده آبان شهر ری - صفحه:65-80

  tick  دیدگاه اجمالی محیط زیست کشور (شرایط و گرایش ها)(1) - صفحه:37-42

  tick  کاربرد ماتریس ریاضی در ارزیابی آثار توسعه کارخانه کمپوست (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان) - صفحه:117-130

  tick  مدل سازی زیستگاه کفچه مار (Naja Naja Oxiana) در پارک ملی گلستان - صفحه:139-148

  tick  مدل ‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco Naumanni) در استان گلستان - صفحه:149-156

  tick  مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) با استفاده از رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم‌شناختی در منطقه حفاظت شده کوه‌بافق - صفحه:169-182

  tick  مقایسه تغییرات تعداد گونه و جمعیت پرندگان جوجه آور دریاچه ارومیه در دو سال 1360 و 1390 - صفحه:195-206

  tick  مقایسه روش‌های تعیین حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها و پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایران با استفاده از روش تصمیم ‌گیری تاپسیس - صفحه:3-14

  tick  واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط زیست ایران) - صفحه:43-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved