>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت انتظامی   
سال:1389 - دوره:5 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا (ارزیابی عملکرد) - صفحه:457-562

  tick  بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی - صفحه:677-706

  tick  بررسی و شناخت نیازهای کارکنان پایور دانشگاه علوم انتظامی (نیاز کارکنان پلیس) - صفحه:707-724

  tick  تحلیل وضعیت موجود امنیتی شهر تهران و ارایه راهبرد انتظامی در برابر بحران زلزله با استفاده از تکنیک Swot (مدیریت بحران) - صفحه:650-676

  tick  تعیین تاثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (امنیت ملی) - صفحه:585-607

  tick  رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان (رضایت شغلی پلیس) - صفحه:608-626

  tick  عوامل خانوادگی موثر بر گرایش به نابهنجاری اجتماعی و راه کارهای پیشگیری از آن - صفحه:627-649

  tick  نقش ابرکانون های جرم خیز در شکل گیری الگوهای فضایی بزه کاری مورد مطالعه ایستگاه بازرسی علی آباد شهر بیرجند (تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرم) - صفحه:563-584
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved