>
Fa   |   Ar   |   En
   صنایع چوب و کاغذ ایران   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (Lca) - صفحه:475-485

  tick  اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ Nssc با روش لایه نشانی و بررسی تاثیر آن بر خواص کاغذ - صفحه:413-423

  tick  بررسی اثر چوب کششی بر زبری چوب صنوبر و اصلاح آن به روش بخارگرمایی - صفحه:323-333

  tick  بررسی افزودن نانو ذرات رس و سازگارکننده بر خواص چندسازه حاصل از آرد چوب تاغ (Haloxlon)/ پلی‌پروپیلن - صفحه:335-348

  tick  بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز (مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر) - صفحه:387-399

  tick  بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه - صفحه:437-447

  tick  تاثیر تیمار شیمیایی آرد چوب بر روی برخی از خواص کامپوزیت چوب پلاستیک - صفحه:449-462

  tick  تاثیر خمیرسازی شیمیایی باگاس و جفت‌کننده روی خواص فیزیکی- مکانیکی چندسازه‌های حاصل از خمیرکاغذ باگاس/ پلی‌اتیلن ‌سبک - صفحه:349-362

  tick  تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد - صفحه:400-411

  tick  تولید کربوکسی متیل سلولز (Cmc) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری: شناسائی و مقایسه ویژگی ها - صفحه:311-321

  tick  روشی جدید برای اصلاح سلولز در محیط آبی با استفاده از شیمی آلکوکسی سیلان - صفحه:463-474

  tick  شناسایی و اولویت بندی عامل های تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی - صفحه:425-436

  tick  مقایسه عملکرد کاتالیزورهای گلوتارآلدهید مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر (Populus Deltoides) - صفحه:363-375

  tick  نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا - صفحه:377-386
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved