>
Fa   |   Ar   |   En
   صنایع چوب و کاغذ ایران   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:1


  tick  آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران - صفحه:1-14

  tick  اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی - صفحه:41-51

  tick  استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب - صفحه:117-126

  tick  بررسی اثر پوشش دهی با شلاک بر ویژگی های آکوستیکی گونه های توت سفید (Morus Alba) و گردو (Juglans Regia) - صفحه:27-40

  tick  بررسی تاثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز در سه کلاسه ارتفاع از سطح دریا ( مطالعه موردی، رویشگاه ماشلک نوشهر ) - صفحه:15-26

  tick  بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده - صفحه:127-135

  tick  بررسی عملکرد فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌های چوب تحت تاثیر کهنگی تسریع‌یافته در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:103-117

  tick  بررسی مقاومت جابجایی اتصال دهنده فلزی در ترکیب با فرآورده مهندسی شده چوب و مقایسه آن با مقادیر پیش بینی Ec5 - صفحه:87-101

  tick  تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن - صفحه:53-63

  tick  تاثیر ذرات نانورس و سازگارکنندگی پلی‌پروپیلن اکسیدشده در فاز مذاب بر خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه چوب پلاستیک - صفحه:137-151

  tick  تاثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو - صفحه:75-85

  tick  کیفیت سنجی چوب نخل خرما در فاصله بین پوست تا مغز گرده بینه به روش آکوستیکی - صفحه:65-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved