>
Fa   |   Ar   |   En
   مسئلۀ چارچوب وبازتقریر آن برای فهم زبانی هوش مصنوعی  
   
نویسنده صبرآمیز ابوالفضل ,ذاکری مهدی ,حق شناس روح اله
منبع تاملات فلسفي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 20 - صفحه:193 -223
چکیده    یکی از اهداف محققان هوش مصنوعی،‌ ساخت ماشین‌هایی است که توانایی فهم زبان انسان را داشته باشند؛ ولی این هدف با دشواری هایی روبرو است. در این مقاله نشان خواهیم داد که یکی از دشواری های محتمل برای ساخت ماشینی که فهم زبانی داشته باشد، از مسئلۀ چارچوب در شکل معرفت‌شناسانۀ آن نشئت می گیرد. چارچوب،از لحاظ فهم زبانی، حداقل سه مسئلۀ عمده برای یک محقق هوش مصنوعی، که قصد مدل‌سازی فهم زبانی برای ماشین دارد،‌ ایجاد می‌کند. اولی مشخص کردن این نکته است که در یک موقعیت خاص، چه چیزهایی از آن موقعیت در فهم یک عبارت زبانی موثرو چه چیزهایی ناموثر و یا نامربوط است. این نکته مبحث مرکزی مسئلۀ چارچوب در مسائل معرفت‌شناسانه است. دوم مسئلۀ سرعت فهمیدن است. چگونه می‌توان تقریباً به محض مواجه شدن با یک عبارت زبانی، معنای آن عبارت را فهمید؟ به بیان دیگر، چگونه می‌توان فهمی از یک عبارت را، از دانش زبانی و دانش‌عمومی از جهان، بدون هیچ تاخیر زمانی، استنتاج کرد. سومین مسئله نیز چگونگی فهم لغات چندمعنایی و مبهم در جملات است.
کلیدواژه هوش مصنوعی قوی، مسئلۀ چارچوب، فهم زبانی، استنتاج
آدرس جهاد دانشگاهی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی r.haghshenas@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved