>
Fa   |   Ar   |   En
   فراتحلیل پژوهش های تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روان‌ شناختی کارکنان در ایران  
   
نویسنده بخشنده قاسم ,عباس پور جعفر ,چیت ساز علی
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1395 - دوره : 8 - شماره : 15 - صفحه:45 -71
چکیده    در میان پژوهش های انجام شده درباره رهبری، رهبری تحول آفرین بیشتر بررسی شده است. در این میان، رشد پژوهش های مختلف در حوزه رهبری تحول‌آفرین و نقش آن در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، موجب پراکندگی اطلاعات در این حوزه گردیده است؛ ازاین‌رو انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظامند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار جامع فراتحلیل cma2 تعداد 11 پژوهش انجام شده در این حوزه در ایران را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روان‌شناختی با اندازه اثر 6/0، بالاتر از حد متوسط بوده است. علاوه بر این، از میان ابعاد رهبری تحول‌آفرین، ملاحظات فردی و نفوذ آرمانی به ترتیب با اندازه اثرهای 547/0 و 452/0 بیشترین و کمترین تاثیر بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در ایران دارند.
کلیدواژه فراتحلیل، رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روان شناختی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی ali.chtsaz20003@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved