>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی گیران لیگ برتر کشور - صفحه:421-436

  tick  اولویت بندی مولفه های تعاملی موثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:471-485

  tick  بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای - صفحه:437-456

  tick  تاثیر سبک های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جا به جایی منابع انسانی در سازمان های ورزشی کارا - صفحه:385-401

  tick  تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی - صفحه:403-419

  tick  رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش آموزان نوجوان - صفحه:457-470

  tick  رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی - صفحه:335-349

  tick  طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران - صفحه:309-334

  tick  عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش - صفحه:351-366

  tick  مدل یابی تاثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:367-383
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved