>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین سبک های رهبری مربیان، انسجام گروهی و موفقیت تیمی مطالعه موردی : لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران  
   
نویسنده مصلحی عبدالله ,دوستی مرتضی ,صفانیا علی محمد
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:501 -512
چکیده    بررسی رفتار و سبک رهبری مربیان و تاثیر آنها بر رفتار و انگیزش ورزشکاران، در بهبود روابط مربی و ورزشکار و اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی بهتر موثر است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان سبک‌های رهبری مربی و انسجام گروهی در لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مربیان و بازیکنان حاضر در لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران هستند. 228 بازیکن و مربی شاغل در نوزده تیم از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال استان مازندران، پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (lss) چلادوری و صالح (1980) و پرسشنامه انسجام گروهی (geq) کارون، ویدمایر و براولی ( 1985) در زمینه اندازه‌گیری میزان انسجام گروهی در تیم‌های ورزشی را پر کردند. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین رفتارهای آموزش و تمرین مربی با انسجام تکلیف وجود دارد. همچنین سبک‌های رهبری دموکراتیک و آمرانه رابطه معناداری با انسجام گروهی دارند. مقایسه سبک‌های رهبری مربی نشان داد که مربیان بیشتر از سبک رهبری دموکراتیک و کمتر از سبک رهبری آموزش و تمرین استفاده می‌کنند. در مجموع، یافته‌ها رابطه معناداری را بین انسجام تیمی و موفقیت تیم و مربیان تیم‌های موفقی که ارایه‌کننده رفتارهای آموزش و تمرین و دموکراتیک بالاتری بوده‌اند، نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین، سبک حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت را در تیم خود بهبود بخشند.
کلیدواژه انسجام گروهی ,سبک رهبری ,فوتسال ,مازندران ,موفقیت تیمی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved