>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران طی سال های 1383 تا نیمه اول 1389  
   
نویسنده سجادی سیدنصراله ,آشوری نرگس ,بشارتی مینا ,رضوانفر مریم
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:487 -500
چکیده    در این پژوهش تولیدات علمی 30 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تولیدشده بین سال های 1383 تا نیمه اول 1389، بررسی شده است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشکده در سال‌های مورد پژوهش، از طریق گردآوری سوابق فعالیت‌های پژوهشی اعضا و در برخی موارد نیز به‌دلیل دسترسی نداشتن به سوابق علمی فرد، از طریق جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف استخراج و در چک‌لیست‌های مجزا ثبت شد. پس از آن مجموعه اطلاعات به‌دست‌آمده هر بار به‌تناسب یکی از پرسش‌های طرح‌شده در پژوهش، مرتب و با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مقالات علمی چاپ‌شده در نشریات داخلی در هر چهار گرایش از وضعیت مطلوبی برخوردارند، درحالی‌که در نشریات خارجی با توجه به تعداد اعضای هیات علمی، گروه آموزشی طب ورزشی و گروه فیزیولوژی ورزشی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گروه‌های مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دارند. از لحاظ تعداد مقالات همایش‌های داخلی و خارجی هر چهار گروه از وضعیت مطلوبی برخوردارند و گروه طب ورزشی با دو عضو هیات علمی در همایش‌های بین‌المللی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گروه‌های آموزشی دیگر دارد. با توجه به تعداد مقالات چاپ‌شده در نشریات isi نیز گروه طب ورزشی با دو عضو هیات علمی نسبت به دیگر گروه‌های آموزشی از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است
کلیدواژه تولیدات علمی ,دانشکده تربیت بدنی ,دانشگاه تهران ,مقالات علمی ,هیات علمی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved