>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض مربیان کاراته فعال استان اصفهان  
   
نویسنده جمالی گله محمود ,جباری ناهید ,مرادی چالشتری جواد
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:547 -557
چکیده    یکی از ویژگی‌هایی که رشد و سلامت تیم‌های ورزشی را تسهیل می‌کند، هوش هیجانی مربیان است که با هماهنگ ساختن عاطفه و تفکر می‌تواند تاثیر زیادی بر رویارویی با موقعیت‌های تنش‌زا و متعارض در محیط کار داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک‌های مدیریت تعارض مربیان کاراته فعال استان اصفهان در سال 1391 است. از جامعه مربیان کاراته 285 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین پرسشنامه‌های عودت‌شده 281 پرسشنامه کامل بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفن رابینز برای مدیریت تعارض و سایبر یاشرینگ برای هوش هیجانی استفاده شد. بین تمامی‌ سبک‌های مدیریت تعارض با هوش هیجانی ارتباط معناداری مشاهده شد. این رابطه در مورد دو سبک اجتنابی و رقابت، معکوس و در مورد سه سبک سازگارانه، مصالحه و همکاری مستقیم بود. در کل، مربیانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، در مدیریت تعارض از سبک‌های سازنده‌تر بیشتر استفاده می‌کنند و کمتر به سبک‌های غیرسازنده مدیریت تعارض متکی‌اند.
کلیدواژه کاراته ,مدیریت تعارض ,مربی ,ورزش ,هوش هیجانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران, دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شمال، آمل،ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved