>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:3


  tick  ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس) - صفحه:547-560

  tick  بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفه‌ای ایران - صفحه:483-520

  tick  بازنمایی فساد ورزشی در فضای رسانه ای ایران در طول ده سال گذشته (1396-1386) - صفحه:611-631

  tick  بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران - صفحه:521-546

  tick  تاثیر تصویر برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی - صفحه:467-482

  tick  تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه ای جمهوری اسلامی ایران - صفحه:411-428

  tick  روابط ساختاری بین هویت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی و بهره وری کارکنان در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی - صفحه:561-579

  tick  طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال - صفحه:597-609

  tick  طراحی مدل‌ معادلات ساختاری تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تاکید بر کیفیت زیباشناختی - صفحه:429-444

  tick  مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال - صفحه:445-465

  tick  نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان وکسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال - صفحه:581-596

  tick  چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی - صفحه:395-410
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved