>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثر پیشگیرانة شش هفته تمرین شنا بر سطوح برخی از سایتوکاین‌ها و عامل تنظیم نورونی مشتق‌شده از مغز در رت‌های مدل Eae - صفحه:53-65

  tick  بررسی تاثیر غوطه‌وری در آب سرد و تکرار فعالیت سرعتی بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی در مردان تمرین‌کرده - صفحه:17-30

  tick  تاثیر تمرینات مقاومتی بر سطوح آدیپولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنانِ چاق - صفحه:1-16

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر میزان پروتئین‌های کلوتو، پروتئولیپید پروتئین و فاکتور نکروزتوموری آلفا در بافت مخچة موش‌های سالم - صفحه:67-78

  tick  تاثیر یک دوره تمرین استقامتی فزاینده بر شاخص‌های تنظیم‌کنندۀ آپوپتوز سرم موش‌های ویستار مبتلا به انفارکتوس قلبی - صفحه:109-126

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس همراه با ماساژدرمانی بر سطوح سرمی سایتوکاین‌های Il-17 و Ifn-Β در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (Ms) - صفحه:79-92

  tick  مقایسة تاثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان Igf-1، تستوسترون و مایونکتین سرمی مردان جوان - صفحه:93-107

  tick  مقایسة تاثیرات هشت هفته تمرینات ترکیبی و مکمل‌گیری Hmb بر سطوح Il-15، کورتیزول و برخی متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بسکتبالیست‌های مرد - صفحه:31-51
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved