>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1388 - دوره: - شماره:1


  tick  اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی، بر گرلین پلاسما و برخی هورمون های تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی - صفحه:75-87

  tick  بررسی تاثیر دوره های کوتاه مدت و متناوب دو نوع برگشت به حالت اولیه فعال و غیرفعال بر سطح لاکتات خون و آنزیم های لاکتات دهیدروژناز (Ldh) و کراتین فسفوکیناز (Cpk) در مردان صخره نورد شهربروجرد - صفحه:89-104

  tick  بررسی میزان آگاهی کشتی گیران باشگاه های شهر تهران در مورد دوپینگ و برآورد آنها از شیوع فعلی در کشور (1385 –1386) - صفحه:105-121

  tick  تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر - صفحه:57-73

  tick  تاثیر مصرف کافئین بر توان بی هوازی، شاخص خستگی و سطوح لاکتات خون دانشجویان پسر ورزشکار - صفحه:123-136

  tick  تاثیر یک جلسه دویدن استقامتی فزاینده در دو محیط با دمای طبیعی و گرمای ملایم بر برخی شاخص های دستگاه انعقادی در دختران فعال - صفحه:5-21

  tick  تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر پراکسیداسیون لیپید و دستگاه ضداکسایشی موش های نژاد ویستار - صفحه:23-41

  tick  پاسخ مزمن حجم ها و ظرفیت های ریوی به کورتیزول سرم در کشتی گیران جوان - صفحه:43-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved