>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1395 - دوره:48 - شماره:3


  tick  آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری های شهری بر حریم رودخانه (مطالعه موردی: رود خشک در شیراز) - صفحه:591-602

  tick  ارزیابی کیفیت محیط در محله های تاریخی شهرها (مطالعه موردی: محله نفرآباد شهرری) - صفحه:429-439

  tick  بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعه موردی: دهستان میان دربند شهرستان کرمانشاه) - صفحه:507-521

  tick  بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 21 شهرداری تهران) - صفحه:523-539

  tick  تاثیر جهانی شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خلیج فارس - صفحه:557-576

  tick  تحلیل افتراق فضایی در محله های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا - صفحه:441-459

  tick  تحلیل الگوهای توسعه فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی - صفحه:461-473

  tick  تحلیل دیدگاه ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرز - صفحه:541-555

  tick  تحلیل رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو - صفحه:493-506

  tick  تحلیل روابط اجتماعی - انسانی در فضاهای مسجد- مدرسه های دوره قاجار قزوین براساس رویکرد نحو فضا - صفحه:475-491

  tick  تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقه شاخ آفریقا - صفحه:577-590

  tick  تحلیلی بر نقش جاذبه های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعه موردی: شهر یزد) - صفحه:407-427
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved