>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1392 - دوره:45 - شماره:3


  tick  ارزش های جاوید و جهان گستر شهرسازی اسلامی (بازنمودی از نگرش های فرا کالبدی و فرازمانی شهر اسلامی) - صفحه:169-190

  tick  ارزیابی مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منطقه 6 شهر تهران با استفاده از تکنیک Dematel و فرآیند تحلیل شبکه‎ایAnp - صفحه:77-94

  tick  اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین - صفحه:1-17

  tick  بررسی ابعاد حقوقی قوانین امنیت شهری و عملکرد مسئولان در ساماندهی معضلات امنیتی شهروندان (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 13 شهر تهران) - صفحه:39-54

  tick  بررسی روند موضوعی پایان نامه/ رساله های رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1379 - سال های 1388 مورد مطالعه: پایان نامه/ رساله های دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس - صفحه:55-76

  tick  بررسی نقش جاده‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد - صفحه:229-248

  tick  بررسی وضعیت توسعه‎ی پایدار شهرستان رشت با استفاده از روش جای پای اکولوژیک - صفحه:191-208

  tick  بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی - صفحه:95-120

  tick  تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه های بعد از انقلاب اسلامی - صفحه:19-38

  tick  تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) - صفحه:209-228

  tick  جنبه های بین المللی ژئوپلیتیک زیست محیطی - صفحه:121-146

  tick  پیش بینی مسکن گروه های کم‎درآمد با تحلیل طرف عرضه و تقاضا (مطالعه‎ی موردی: شهر دامغان) - صفحه:147-168
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved