>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1391 - دوره:44 - شماره:80


  tick  بررسی عوامل مؤثّر بر تشکیل تعاونی‎های تولیدی در مناطق روستایی(مطالعه‎ی موردی: استان اردبیل) - صفحه:103-118

  tick  تبیین عوامل مؤثّر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه‎ی کارآفرینی(مطالعه‎ی موردی: بخش‌های زند و سامن شهرستان ملایر) - صفحه:119-138

  tick  تبیین پراکنش و فشردگی فرم شهری در آمل با رویکرد فرم شهری پایدار - صفحه:155-176

  tick  تحلیل ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه‎ی ایران و جمهوری آذربایجان از سال 1991 تا 2010 میلادی با رویکرد جغرافیای برساخت‎گرایی - صفحه:1-19

  tick  جهانی‎شدن و سرزمین‎سازی در جغرافیای سیاسی - صفحه:85-102

  tick  راهبردهای ساختار زیست‎محیطی شهر با رویکرد توسعه‎ی پایدار شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر کرج) - صفحه:213-239

  tick  رقابت‎های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر ضلع جنوب‎شرقی ایرانِ بزرگ و عملکرد حکومت قاجار - صفحه:21-40

  tick  شکل پایدار شهر و عدالت اجتماعی(مطالعه‎ی موردی: شهر میاندوآب) - صفحه:177-192

  tick  شهر و عدالت اجتماعی: تحلیلی بر نابرابری‎های محلّه‎ای (مطالعه‎ی موردی: محلّه‎های قدیمی شهر میاندوآب) - صفحه:41-63

  tick  هیدروپولیتیک هیرمند: دلایل، آثار و پیامدها - صفحه:193-212

  tick  چالش‎های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام - صفحه:139-154

  tick  ژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی - صفحه:65-84
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved