>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1391 - دوره:44 - شماره:79


  tick  آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) - صفحه:33-54

  tick  ارزیابی کمی و کیفی کاربری‎های شهری با تاکید بر نظام توزیع و الگوی همجواری (مطالعه‎ی موردی: ناحیه‎ی یک شهر گرگان) - صفحه:157-172

  tick  اولویت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری - صفحه:1-14

  tick  بررسی تاثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِ چیدمان فضا - صفحه:87-102

  tick  برنامه ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار - صفحه:191-207

  tick  تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری، بخش شاندیز مشهد - صفحه:173-190

  tick  شناسایی معیارها و تبیین مجموعه های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران - صفحه:55-74

  tick  شناسایی و تحلیل مولفه‎های موثر بر اشتغال‎زایی در تعاونی‎های منابع طبیعی استان گلستان - صفحه:141-156

  tick  عوامل موثر در جمعیت‎پذیری شهرهای جدید اقماری (مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) - صفحه:75-86

  tick  نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال - صفحه:103-115

  tick  نقش فعالیت‎های اقتصادی خاص بر ساختارهای اجتماعی - فرهنگی نواحی روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) - صفحه:15-32

  tick  پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس - صفحه:117-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved