>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران و محیط زیست   
سال:1394 - دوره:45 - شماره:3


  tick  اثر بازشوی متمرکز و گسترده بر پارامترهای رفتاری پانل‌های برشی فولادی تقویت شده - صفحه:97-105

  tick  ارزیابی اثرات هندسه سرریز پلکانی در میزان استهلاک انرژی جریان عبوری با استفاده از سیستم استنتاج فازی - صفحه:25-39

  tick  اعتبارسنجی آزمایش‌های واگرایی در خاک‌های با خواص خمیری و پتانسیل واگرایی کم (مطالعه موردی بخشی از مناطق ایران) - صفحه:51-63

  tick  بررسی تغییرات فرآیندهای هیدرولوژیکی با استفاده از معیاره موجکآنتروپی مطالعه موردی: دریاچه ارومیه - صفحه:75-86

  tick  بررسی رفتار خزشی خاک ماسه رس‌دار تحت آزمایش تحکیم یک بعدی - صفحه:107-116

  tick  تاثیر سری صفحات مثلثی در قوس ملایم 90 درجه بر الگوی توپوگرافی بستر - صفحه:1-11

  tick  تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود - صفحه:41-49

  tick  کنترل فعال سازه‌های مجهز به میراگر جرمی فعال با استفاده از توابع Bpf - صفحه:87-94

  tick  نقش طول گام بر همگرایی روش مرتبه اول قابلیت اعتماد سازه‌ها - صفحه:111-120

  tick  پیش‌بینی ضریب زبری کانال‌های روباز با بستر فرسایشی با استفاده از سیستم‌های عصبی مصنوعی - صفحه:13-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved