>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران و محیط زیست   
سال:1399 - دوره:50 - شماره:1


  tick  ارزیابی اثرات احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و کشاورزی بر بهبود روند کیفی و آلودگی رودخانه دز - صفحه:33-41

  tick  ارزیابی تاثیر پارامترهای خاک بر رفتار شیروانی خاکی اصلاح شده با میخکوبی - صفحه:1-8

  tick  ارزیابی عملکرد روش محفظه مکش هیدرولیکی در رسوب‌زدایی مخازن - صفحه:43-52

  tick  بررسی تاثیر ناکاملی بدنه اریب بر رفتار کمانشی مخازن استوانه ای فولادی تحت بارگذاری فشار خارجی یکنواخت - صفحه:21-32

  tick  بررسی عددی رفتار شمع‌های مارپیچ در تثبیت شیب‌های خاکی - صفحه:53-64

  tick  تولید شتاب‌نگاشت‌های برساخته برای زلزله‌های تاریخی جهت ارزیابی قابلیت کاربرد در شبیه‌سازی آثار و تدقیق طیف‌های طراحی با مطالعه موردی تبریز - صفحه:77-93

  tick  جداسازی قائم ساختمان‌های یک‌طبقه با میراگرهای مایع لزج غیرخطی برای کاهش پاسخ لرزه‌ای - صفحه:65-76

  tick  کاربرد منطق فازی و نظریه موجک در برآورد تراز آب زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های انسو - صفحه:9-19

  tick  مطالعات ژئوتکنیکی جهت شناسایی نقاط ضعف پی‌سنگ صحن مسجد امام اصفهان با استفاده از روش رادار نفوذی به زمین - صفحه:95-105

  tick  مطالعه تاثیر آلودگی‌های نفتی بر پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های دانه‌ای با تاکید بر اثر مقیاس آزمایش برش مستقیم - صفحه:107-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved