>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجربی عملکرد بتن سبک محصور شده با الیاف کربنی و مقایسه آن با مدل تحلیلی ارائه شده  
   
نویسنده وطنی اسکویی اصغر ,پیرقلی کیوی محمد ,تقی پور بروجنی سیامک
منبع مهندسي عمران و محيط زيست - 1390 - دوره : 41 - شماره : 1 - صفحه:79 -92
  
کلیدواژه بتن سبک، کرنش ,الیاف پلیمری کربنی ,محصور شدگی
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده مهندسی عمران, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده مهندسی عمران, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved