>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران و محیط زیست   
سال:1389 - دوره:40 - شماره:3


  tick  اثر حباب های هوا در پدیده پوسته پوسته شدن بتن های حاوی سیمان های مرکب در مجاورت نمک و در سرما - صفحه:25-36

  tick  استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‏سازی پنستاک سد‏های بتنی - صفحه:85-98

  tick  بررسی شکل‫پذیری اتصال Rbs، در سیستم دوگانه متشکل از قاب خمشی و مهاربندی واگرای فولادی - صفحه:73-84

  tick  بررسی عددی شیب بهینه دیوارهای ساحلی در مواجهه با امواج تصادفی دریایی با استفاده از نرم‏افزار Sacs - صفحه:37-48

  tick  بررسی منحنی تنش کرنش بتن سبک سازه‏ای غیر‏محصور - صفحه:1-12

  tick  تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از آزمون ناپارامتری مان-کندال - صفحه:13-24

  tick  تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه‏های فولادی - صفحه:61-72

  tick  تعیین بیشینه دبی خروجی ناشی از شکافت سد خاکی با استفاده از هوش مصنوعی - صفحه:107-113

  tick  مدل‏سازی تغییرات نیتروژن و فسفر در طول رودخانه چالوس در سال 1387 با استفاده از نرم‏افزار Qual2k - صفحه:49-60

  tick  نقش پلیمر در گرانول‏سازی هوازی در سیستم Sbar در تصفیه فاضلاب - صفحه:99-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved