>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران و محیط زیست   
سال:1396 - دوره:47 - شماره:1


  tick  ارزیابی اولیه تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده‌های سنجنده Calipso برای مناطق شرقی ایران - صفحه:21-33

  tick  الگوریتم سیستم ذرات باردار مقیاس شده برای طراحی بهینه قاب‌های فولادی - صفحه:81-90

  tick  بررسی اثر نوع آبشکن بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم در شرایط مستغرق - صفحه:73-80

  tick  بررسی خواص مکانیکی و برخی شاخص‌های دوام بتن حاوی ریزالیاف ولاستونیت و پوزولان میکروسیلیس - صفحه:47-57

  tick  تحلیل ارتباط بین ازن سطحی و اکسیدهای نیتروژن در هوای شهر تبریز - صفحه:107-114

  tick  تحلیل ترافیک حرکت- توقف در زنجیره وسایل نقلیه عبوری مبتنی بر تئوری نامتقارنی - صفحه:59-71

  tick  تحلیل عددی رفتار دینامیکی سد بتنی وزنی تحت بار انفجاری داخل مخزن - صفحه:91-104

  tick  تحلیل مسیر جایگزین استاتیکی سازه‌های کش‌بستی با در نظر گرفتن اثر توزیع‌های مختلف خودتنش - صفحه:35-46

  tick  تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان - صفحه:1-9

  tick  مقایسه و شبیه‌سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل‌های Cche2d و Srh-2d - صفحه:11-19
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved