>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه مضامین اعتراض در اشعار سیاسی و اجتماعی امل دنقل و فرخی یزدی  
   
نویسنده پرنیان موسی ,دارابی حدیث
منبع زبان و ادبيات عربي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 16 - صفحه:27 -58
چکیده    امل دنقل و فرخی یزدی از شاعران برجسته و سرشناس معاصر مصری و ایرانی هستند که هردو به‌عنوان شاعرانی متعهد و ملتزم، اشعارشان را در خدمت بیان درد و رنج های مردم جامعه خود، قرار داده اند و در این راه از سلاح قلم به بهترین شکل استفاده کرده اند. آنان در اشعارشان برای بیداری مردم از خواب غفلت، فریاد اعتراض بر آورده و در برابر ظلم حکام جبار که مردم روزگارشان را به ستوه آورده اند، قد علم کرده اند. آن ها برای بیان اعتراض خود نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی از مضامین یکسانی چون: اعتراض به نبود آزادی، انتقاد از بی کفایتی حاکمان، دعوت به قیام و مبارزه با خودکامگی استفاده کرده اند. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی که اشتراکات موجود و شیوه واکنش دو شاعر برجسته در حوزه «شعر اعتراضی» بررسی شود و بر اساس بررسی های صورت گرفته در این مقاله، مشخص شده که امل دنقل و فرخی یزدی به‌عنوان دو شاعر متعهد، هر دو از مضامین یکسانی برای بیان اشعار خود استفاده کرده اند. نگارندگان در این مقاله بر آن هستند تا با معرفی دو شاعر و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر آنان، اشعار آنان را از زاویه «شعر اعتراضی» و به صورت تطبیقی بررسی کنند.
کلیدواژه امل دنقل، فرخی یزدی، شعر اعتراضی، اوضاع سیاسی و اجتماعی
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی hadisdarabi67@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved