>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی های شعر عتاب و شکوی در دوره مملوکی (بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی)  
   
نویسنده امیری جهانگیر ,نعمتی فاروق
منبع زبان و ادبيات عربي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 15 - صفحه:1 -29
چکیده    شعر عتاب و شکوی در دوره مملوکی دارای ویژگی های متعددی است. این فنّ شعری به اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره همچون فقر کُشنده و شرایط سخت زندگی مردم میپردازد و در تلاش است تا سیاست های ظالمانه و رویکرد های اشتباه پادشاهان مملوکی و والیان آنان را در مقابل توده مردم، به چالش کشیده و مورد نقد اجتماعی قرار دهد. البته گاهی چنین نقدهایی با فکاهه گویی نیز همراه است که از شدّت این انتقادها می کاهد. شعر شکوی در عصر مملوکی، منبع مهمی برای آگاهی و اطلاع از واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی این دوره محسوب می شود. بر همین اساس، این مقاله بر آن است تا فن شعری شکوی و عتاب را در این برهه زمانی مورد بررسی قرار دهد. مهم ترین یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شعر شکوی در عصر مملوکی، رنگ و بویی سیاسی و اجتماعی به خود گرفته و با اسلوبی همراه با سُخریه و سبکی طنز آمیز، در راستای به تصویر کشیدن رنج و درد مردم است. از همین روی، شعر شکوی در دوره ممالیک دارای جایگاهی بی نظیر و ممتاز در درازنای شعر عربی است و پیش از این دوره، این گونه فن شعری کمتر مشاهده شده است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از نمونه های زیبای شعری در عصر مملوکی است که دارای مضمونی همراه با شکوی و عتاب است.
کلیدواژه دوره مملوکی، حیات سیاسی و اجتماعی، شعر شکوه و عتاب، فقر، فساد والیان
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی faroogh.nemati@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved