>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل گفتمان رمان «الحرب فی بر مصر» اثر یوسف القعید (براساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف)  
   
نویسنده زارع ناصر ,بلاوی رسول ,هاشمی تزنگی زهرا
منبع زبان و ادبيات عربي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:147 -160
چکیده    تحلیل گفتمان به‌عنوان یک رویکرد میان‌رشته‌ای در مطالعات و در قلمروهای مختلف اجتماعی استفاده می‎شود. تحلیل گفتمان انتقادی که ریشه در زبان‌شناسی انتقادی دارد در میان انواع گوناگون تحلیل گفتمان موضوع موردتوجه نورمن فرکلاف است. فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی خود، به بررسی توصیف، تفسیر تعامل بین بافت و گفتمان و تبیین چگونگی تاثیر دوسویۀ ساختار اجتماعی و گفتمان می‌پردازد. بررسی رمان «الحرب فی بر مصر» اثر یوسف القعید با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی (cda) فرکلاف و در پی پاسخگویی به کیفیت تحلیل انتقادی گفتمان رمان مذکور در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین، مشخص می‌کند که نویسنده در سطح توصیف، با ایجاد تقابل‌ها و تضادهای معنایی و کاربرد واژگان خاص در پی بیان اندیشه‌های خویش است و در سطح تفسیر، به بافت موقعیتی، پیش‎فرض‌ها و میان‌متنی‌های گفتمان توجه دارد و چارچوب و موضوع مورد نظر خود را در قالب رمان و طی گفتمان‌ها بیان می‌کند و در سطح تبیین قصد دارد تاثیر ساختار اجتماعی در نوع گفتمان و تاثیر بازتولیدی که ‌این گفتمان می‌تواند در تغییر ساختار بگذارد را به تصویر کشد.
کلیدواژه تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، یوسف القعید، الحرب فی بر مصر
آدرس دانشگاه خلیج فارس, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه خلیج فارس, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه خلیج فارس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved