>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکرد نحو روایی داستان کوتاه «کرامة زوجتی» عبدالقدوس (بر اساس الگوی ساختار روایی تودورف)  
   
نویسنده محسنی علی اکبر ,صادقی شیوا
منبع زبان و ادبيات عربي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:112 -126
چکیده    تودورف با نظریة نحو روایتی خود که جنبه‏ای از جوانب سه گانة معنایی و کلامی و نحوی بود، سازوکار نو و مستقلی برای هر اثر ادبی خصوصاً در زمینة داستان تعریف نمود و آن را در دو بخش اسطوره‌ای و ایدئولوژیک قرارداد. این الگو می‌توان بسیاری از تعارضات و اندیشه‌های نادرست حاکم بر جوامع بشر را کشف نموده و راه حل مناسبی برای آن‌ها ارائه داد. این مقاله سعی دارد تا بر اساس نظریة تودورف، به بررسی ساختارهای روایتی داستان کوتاه و ایدئولوژیک (کرامة زوجتی) عبدالقدوس بپردازد و ضمن نشان‌دادن توانایی این نظریه در بررسی ساخت‌های عمقی داستان در کنار ساخت‌های سطحی آن، به این پرسش پاسخ دهد که ایدئولوژی حاکم بر این داستان چیست و از چه طریقی به مخاطب انتقال‌یافته است؟ پس از بررسی لایه‏های روساختی و معنایی مشخص شد ایدئولوژی حاکم بر داستان معطوف به قربانی شدن زنان در روابطی است که مردان خیانت می‏کنند که عبدالقدوس آن را با افعال، اسماء و صفات به نمایش می‏گذارد. و با استفاده از کنش‏ها و شخصیت‏ها، تصویری عینی به مخاطب ارائه می‏دهد.
کلیدواژه داستان کوتاه، روایت شناسی، تودروف، عبدالقدوس، کرامة زوجی
آدرس دانشگاه رازی کرمانشاه, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران
پست الکترونیکی sh.sadeghi11@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved