>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1388 - دوره:23 - شماره:1


  tick  آرایش کاشت و مقادیر آب در زراعت سیب زمینی با آبیاری قطره ای در مشهد - صفحه:153-160

  tick  آزادسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت توسط چند اسید آلی - صفحه:263-273

  tick  اثر آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندر - صفحه:173-184

  tick  اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت - صفحه:101-108

  tick  ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج - صفحه:119-130

  tick  استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) - صفحه:91-100

  tick  امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک - صفحه:69-78

  tick  برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:185-198

  tick  بررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک - صفحه:199-208

  tick  بررسی کارایی فیلتر شن - خاک - ماده آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتی - صفحه:251-262

  tick  بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - صفحه:109-118

  tick  بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از Gis در استان خراسان رضوی - صفحه:79-90

  tick  تاثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهرک اکباتان بر انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک به آبخوان کم عمق - صفحه:143-152

  tick  تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی - صفحه:239-250

  tick  تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاه از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان - صفحه:31-44

  tick  تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E.Coli (حسگر زیستی) - صفحه:1-8

  tick  تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی: منطقه مشهد) - صفحه:229-238

  tick  تعیین عوامل موثر بر گسترش آبکندها در منطقه کنارتخته استان فارس - صفحه:131-142

  tick  تغییرپذیری مکانی ویژگی های خاک و عملکرد گندم آبی در یک نقشه تناسب کمی (مطالعه ی موردی: منطقه شهر کیان، استان چهارمحال و بختیاری) - صفحه:161-172

  tick  رسوبات معلق: تخمین گری مناسب برای هدررفت مواد آلی خاک - صفحه:221-228

  tick  شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها (مطالعه موردی - مخزن سد طرق) - صفحه:17-30

  tick  کاربرد رادارهای هواشناسی باند X در برآورد میزان بارندگی در حوضه های کوچک - صفحه:57-68

  tick  مدلسازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج - صفحه:209-220

  tick  مقایسه تبخیر تعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان - صفحه:45-56

  tick  مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238u) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی - صفحه:9-16
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved