>
Fa   |   Ar   |   En
   حل شبه تحلیلی معادله‌ی سنت و نانت در محدوده جریان یکنواخت  
   
نویسنده حیدری محمد مهدی ,کوچک زاده صلاح
منبع آب و خاك - 1394 - دوره : 29 - شماره : 6 - صفحه:1427 -1437
چکیده    ایجاد جریان غیرماندگار در شبکه‌های آبیاری نتیجه‌ی انجام عملیات بهره‌برداری برای پاسخگویی به تغییرات نیاز آبی است که بر عملکرد هیدرولیکی شبکه تاثیر می‌گذارد. افزایش عملکرد هیدرولیکی نیاز به شناخت جریان غیرماندگار در شبکه و کمی کردن عوامل موثر آن دارد. معادلات سنت و نانت که بر جریان غیرماندگار حاکم است، حل تحلیل ندارند و باید با استفاده از روش‌های عددی حل شود. در این پژوهش، ابتدا معادلات حاکم بر جریان غیردائمی در اطراف دبی و عمق اولیه خطی شده و سپس یک رابطه‌ی شبه تحلیلی برای محاسبه‌ی دبی در زمان‌های مختلف ارائه شد. شبیه‌سازی‌های متعددی با استفاده از مدل عددی برای تغییرات دبی 10، 20 و 30 درصد دبی اولیه صورت گرفت و نتایج مدل عددی با رابطه‌ی ارائه شده مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مقدار حداکثر خطا رابطه‌ی ارائه شده برای 1kf2 >، کمتر از 8/3 درصد است.
کلیدواژه تبدیل لاپلاس ,جریان غیرماندگار ,خطی‌سازی معادله سنت و ‌نانت ,شبکه‌های آبیاری
آدرس دانشگاه رازی, استادیار گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه تهران, استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران
پست الکترونیکی skzadeh@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved