>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران   
   
نویسنده موحدی سعید ,عساکره حسین ,سبزی پرور علی اکبر ,مسعودیان ابوالفضل ,مریانجی زهره
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 6 - صفحه:1434 -1447
چکیده    در این تحقیق با استفاده از بررسی و مقایسه داده‌های میان‌یابی شده ایستگاه‌های هواشناسی در چهار دهه اخیر (1383-1344) به مطالعه تغییرات رژیم بارش کشور از طریق تحلیل هم‌سازها پرداخته شد. پس از انجام آزمون‌های آماری جهت صحت‌سنجی داده‌ها بر اساس تحلیل هم‌سازها در چهار دهه، مشخص شد که مقدار پراش هم‌ساز اول (حدود 90 درصد) در چهار دهه تغییرات زیادی نکرده است. یعنی رژیم بارش غالب در کشور همچنان زمستانه است. مقدار پراش هم‌ساز دوم با تغییرات و جابجایی هم مقدارهای بارش همراه بوده است، مقدار پراش هم‌ساز سوم در دهه سوم و چهارم با افزایش چشم‌گیری رو به رو است که به معنای پیدایش رژیم‌های جدید بارش محلی در برخی نقاط کشور است. مقدار دامنه هم‌ساز دوم در منطقه آذربایجان از دهه اول به بعد کم می‌شود (حدود 20 میلی‌متر) و در دهه چهارم به حداقل خود می‌رسد (حدود 12 میلی‌متر)، یعنی مقدار بارش‌های همرفتی فصل بهار در دهه چهارم در این مناطق کمتر شده است. دامنه هم‌ساز سوم در مناطق جنوب شرق، جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس در دهه سوم و چهارم نسبت به دهه‌های اول و دوم افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان داد و این افزایش در منطقه سیستان و بلوچستان بیشتر از سایر نقاط بود. این نتیجه از تغییرات قابل ملاحظه رژیم بارش در مناطق یاد شده خبر می‌دهد.
کلیدواژه پراش ,مقدار (t) ,میان‌یابی ,هم‌سازهای بارش ,Interpolation ,(t) value ,Variance ,Precipitation harmonics
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار, ایران, دانشگاه زنجان, دانشیار , ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشیار , ایران, دانشگاه اصفهان, دانشیار , ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved