>
Fa   |   Ar   |   En
   توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان  
   
نویسنده شایسته فر محمدرضا ,شفیعی نجمه ,شیرانی حسین ,رضایی علی ,کارگر دیانتی محمدرضا
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:533 -544
چکیده    در سال‎های اخیر، مطالعه مسایل آلودگی خاک در اطراف معادن و کارخانجات ذوب، توجه جدی متخصصان محیط زیست را به خود معطوف کرده است. در کشور ایران، با توجه به توسعه معادن، بررسی مسایل زیست محیطی امری ضروری به نظر می‎رسد. هدف اصلی این پژوهش، انجام مطالعات آماری و زمین‌آماری جهت ارزیابی و تهیه نقشه پراکنش عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه می‎باشد. جهت بررسی میزان تمرکز عناصر فلزی سنگین، مسیر نمونه‎برداری در سه جهت متفاوت انتخاب شد. از منطقه‎ای به مرکزیت دودکش‎های کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به شعاع 6 کیلومتر، تعداد 120 نمونه خاک از خاک‌های سطحی حداکثر تا عمق 30 سانتیمتری از مناطق بکر جمع آوری شد و بعد از آنالیز به روش پلاسمای القایی- اسپکتروسکوپی جرمی (ICP- MS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در ابتدا، با توجه به توزیع داده‎ها، آنالیزهای آماری صورت گرفت. سپس از ابزار واریوگرام برای توجیه تغییر‎پذیری همه جهته استفاده شد و توسط روش تعیین اعتبار کریجینگ جک-نایف، پارامترهای مدل واریوگرام برازش داده شده، تعیین اعتبار شدند. با استفاده از تخمینگر کریجینگ معمولی مناطق آلوده به عنصر آرسنیک و سلنیوم مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به نقشه‎های ارایه شده، این نتیجه حاصل شد که احتمال تجمع عنصر آرسنیک در اطراف دودکش‎ها بیش از سایر نقاط می‎باشد و جهت وزش باد غالب در این مجتمع به سمت رفسنجان می‎باشد. همچنین در مورد سلنیوم، نتایج نشان داد که بر عکس آرسنیک، جهت وزش باد تاثیری بر پراکنش آن نداشته و مقدار نشان داده شده به خصوصیت زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه مربوط می شود.
کلیدواژه نقشه پراکنش ,آرسنیک ,سلنیوم ,محیط زیست ,زمین آمار ,معدن مس سرچشمه ,Dispersion map ,Arsenic ,Selenium ,Environment ,Sarcheshmeh Copper Mine
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشیار , ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, استادیار , ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانش آموخته کارشناسی ارشد , ایران, مجتمع مس سرچشمه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved