>
Fa   |   Ar   |   En
   استخراج منحنی‌های شدت – مدت – فراوانی از داده‌های روزانه بارش با استفاده از تیوری فرکتال  
   
نویسنده نوری قیداری محمد حسین
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:718 -726
چکیده    یکی از ابزارهای مهم طراحی سازه‌های هیدرولیکی، رگبار طرح می‌باشد که از روی منحنی‌های شدت- مدت – فراوانی (IDF) برای تدوام و دوره‌ بازگشت معیین استخراج می‌شود. روش‌ متداول محاسبه منحنی‌های IDF علاوه بر طولانی‌تر بودن، دارای تعداد پارامترهای زیادی می‌باشند که این خود باعث کاهش اعتماد‌پذیری این منحنی‌ها می‌شود. در روش متداول محاسبه‌ منحنی‌‌هایIDF ، باید بارش به ازای دوام‌های مختلف ثبت شده باشد تا استخراج این منحنی‌ها میسر گردد. در بعضی مناطق تنها آمار بارش‌های 24 ساعته موجود است که از روی این آمار‌ها استخراج منحنی‌های IDF به روش‌های متداول ممکن نمی‌باشد. در این مقاله برای رفع این مشکلات از تیوری فرکتال استفاده شده و از روی داده‌های حدکثر بارش‌سالانه در تداوم روزانه (24 ساعته)، منحنی‌های IDF ساخته می‌شود. روش بکار برده شده نسبت به روش‌های متداول دارای مراحل محاسباتی کمتری بوده و تعداد پارامترهای آن بمراتب کمتر می‌باشد که این باعث بالا رفتن اعتمادپذیری می‌گردد. روش‌های متداول و فرکتال بطور موردی برای استخراج منحنی‌های IDF در ایستگاه باران سنجی تنگه پنج بکار گرفته شده که نتایج نشان می‌دهد، حدکثر اختلاف منحنی‌های IDF بدست آمده از تیوری فرکتال و روش متداول کمتر از 8/9 درصد می‌باشد.
کلیدواژه رگبار طرح ,عدم تغییرپذیری مقیاس ,فرکتال ,منحنی IDF ,IDF Curves ,Storm Design ,Fractal ,Scale Invariance
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, استادیار , ایران
پست الکترونیکی noori_mohammad2002@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved