>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1401 - دوره:36 - شماره:6


  tick  ارزیابی اثر تنش‌های توامان آبی و شوری در برآورد عملکرد بیولوژیکی ذرت علوفه‌ای از طریق تبخیر و تعرق دوره‌ای - صفحه:677-693

  tick  ارزیابی تبخیرتعرق مرجع با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و مقایسه آن با نتایج سامانه نیازآب در استان قزوین - صفحه:711-727

  tick  ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum L.) با فراهمی کود فسفر در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزئی منطقه ریشه - صفحه:645-659

  tick  امکان‌سنجی کاربرد Zn[Mn]-Al Ldhs به عنوان ماتریکسی برای رهاسازی B، Zn و Mn در محیط شبیه‌سازی شده محلول خاک - صفحه:761-771

  tick  بررسی اثر رفتار نواحی ماندابی در مدل‌های یک بعدی هیدرودینامیک و انتقال مواد محلول در رودخانه‌ها - صفحه:661-675

  tick  تخمین عددی شاخص کیفی آب شرب با استفاده از روش‌های درختی و رویکردهای ترکیبی موجک و تحلیل مولفه اصلی - صفحه:695-709

  tick  مطالعه شاخص مقاومت به آنتی‌بیوتیک در باکتری‌های هتروتروف و کلی‌فرم آب و رسوب رودخانه گوهررود - صفحه:743-759

  tick  نقش تلفیقی Gis، Rs و ژئوالکتریک در تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه پشوئیه استان کرمان) - صفحه:729-742

  tick  پیامد سه‌ساله خاک‌ورزی حفاظتی و گیاه پوششی بر برخی شناسه‌های کیفیت خاک و اجزاء عملکرد ذرت - صفحه:773-785
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved