>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1400 - دوره:35 - شماره:3


  tick  برآورد حداقل جریان آب زیست‌محیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پایین‌دست سد بهشت‌آباد - صفحه:319-333

  tick  بررسی حساسیت درون فصلی تبخیر-تعرق ذرت به تنش آبی، در سطوح مختلف آبیاری - صفحه:335-348

  tick  بهینه‌سازی الگوی کشت در راستای مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های De و Pso - صفحه:349-364

  tick  تاثیر شکست سری زمانی داده‌های بارش بر تغییرات مشخصه‌های خشکسالی (مطالعه موردی شهرهای تبریز و اراک) - صفحه:409-425

  tick  تاثیر ویژگی‌های خاک بر عملکرد و تهیه جدول نیازهای رویشی پرتقال در مناطق انتخابی کشور ایران - صفحه:395-407

  tick  تخمین رسوب با استفاده از مولفه‌های مختلف فرسایش - صفحه:365-378

  tick  شبیه‌سازی رشد و نمو گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) در شرایط تنش خشکی: 1- محتوای رطوبت خاک، تبخیر وتعرق و پوشش کانوپی - صفحه:299-318

  tick  شناسایی رژیم بارش ناحیه خزری - صفحه:445-459

  tick  مدل‌سازی میانگین رطوبت نسبی هوای طلوع تا غروب با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده در ساعات مختلف در ایران - صفحه:427-443

  tick  مطالعه ژنتیکی و میکرومورفولوژی خاک‌های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در پلایای جازموریان - صفحه:379-394
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved