>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1399 - دوره:34 - شماره:6


  tick  اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص‌های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک - صفحه:1257-1275

  tick  ارزیابی آلودگی رودخانه آجی‌چای در محدوده دشت تبریز براساس تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی Nsfwqi و Irwqi - صفحه:1203-1218

  tick  ارزیابی کارکرد زیست‌محیطی پخش‌سیلاب از نظر ترسیب کربن در خاک و گیاه - صفحه:1323-1336

  tick  ارزیابی کیفیت محصولات بخار آب باندهای Ir و Near-Ir مادیس در ایران - صفحه:1367-1381

  tick  برآورد نفوذ در آبیاری موجی با استفاده از روش نقطه‌ای نفوذسنج موجی - صفحه:1219-1230

  tick  بررسی شاخص اصلاح‌شده سرزمین در ارزیابی تناسب سرزمین و تصحیح روابط آن - صفحه:1287-1298

  tick  بررسی وضعیت تغذیه‌ای سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum L.) در استان خراسان رضوی با روش انحراف از درصد بهینه - صفحه:1299-1307

  tick  تاثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر فعالیت برخی آنزیم‌های منطقه ریزوسفر تحت تنش سرب و کادمیم - صفحه:1243-1255

  tick  تاثیر شوری آب آبیاری بر میزان رشد و زنده‌مانی کرم خاکی (E. Fetida) - صفحه:1277-1285

  tick  تاثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک - صفحه:1231-1242

  tick  تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری - صفحه:1337-1349

  tick  پیامد آلودگی هم‌زمان کادمیم و سرب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی خاک - صفحه:1309-1322

  tick  پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRcp در شمال شرق کشور - صفحه:1351-1366
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved