>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز ترکیب بین فلزی نانوبلورین Al3Zr با آلیاژسازی مکانیکی و عملیّات حرارتی  
   
نویسنده پورخورشید اسماعیل ,عنایتی محمدحسین ,کریم زاده فتح الله ,پایدار محمد حسین
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1394 - دوره : 26 - شماره : 2 - صفحه:11 -22
چکیده    با توجه به پیشرفت های اخیر در صنایع امروزی مانند خودروسازی و هوافضا، نیاز به موادی که خواص مناسب مکانیکی خود را تا دماهای بالا حفظ می کنند، ضروری به نظر می رسد. توسعه ی روز افزون ترکیب های بین فلزی و کاربرد بیش از پیش این دسته از مواد، دلیلی برای این ادّعا است. در این میان، ترکیب بین فلزی تری آلومیناید زیرکونیم به دلیل پایداری حرارتی، نسبت بالای استحکام به وزن، بسیار مورد توجه محقّقان بوده است. در این تحقیق، امکان تولید Al3Zr به روش آلیاژسازی مکانیکی بررسی شد. نتایج نشان دادند که ترکیب بین فلزیAl3Zr با انجام آلیاژسازی مکانیکی حتی به مدّت زمان 50 ساعت نیز تشکیل نمی شود، امّا با انجام عملیّات آسیاکاری به مدّت 10 ساعت و سپس، عملیّات حرارتی در دمای C º 600 به مدّت یک ساعت، ترکیب Al3Zr تولید شد. با استفاده از رابطه ی ویلیام سون- هال، اندازه ی دانه های ترکیبAl3Zr برابر با 32 نانومتر محاسبه شد. این اندازه ی دانه تطابق خوبی با مشاهدات میکروسکُپ الکترونی عبوری داشت.
کلیدواژه آلیاژسازی مکانیکی ,ترکیب بین فلزی ,Al3Zr، عملیات حرارتی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, عضو هیات علمی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, عضو هیات علمی, ایران, دانشگاه شیراز, عضو هیات علمی, ایران
پست الکترونیکی paaydar@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved