>
Fa   |   Ar   |   En
   گوگردزدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی CaO-Al2O3-SiO2 و CaO-Al2O3-SiO2-X (X = Na2O, SrO)  
   
نویسنده امینی احمدرضا ,ذاکری علیرضا ,سرپولکی حسین
منبع مهندسي متالورژي و مواد - 1392 - دوره : 24 - شماره : 2 - صفحه:49 -58
چکیده    فرایند سرباره‌ی مصنوعی موجب کاهش درصد گوگرد و فسفر حل شده در فولاد، بهبود فرایند آخال‌زدایی، محافظت از فلز در برابر محیط و جلوگیری از افت دمای فلز در پاتیل می‌شود. در پژوهش حاضر، تاثیر افزودن Na2O و SrO به سرباره?ی CaO-Al2O3-SiO2 بر فرایند گوگردزدایی بررسی شده است. به?این منظور، سرباره‌ها در دمای C° 1400 پیش‌ذوب شدند و فرایند گوگردزدایی در کوره‌ی القایی فرکانس بالا انجام شد. نتایج نشان دادند که مدّت زمان بهینه برای انجام فرایند گوگردزدایی 15 دقیقه است و بازده‌ فرایند گوگردزدایی برای دستگاه سه‌جزیی 33 درصد و برای دستگاه چهارجزیی با جز چهارم SrO و Na2O، به?ترتیب 34 و 7 می?باشد. افزون بر این، بازده‌ گوگردزدایی به?وسیله‌ی سرباره‌ی CaO-Al2O3-SiO2-SrO با استفاده از بوته‌ی درپوش‌دار تا 77 درصد افزایش یافت.
کلیدواژه سرباره‌ی مصنوعی ,‌آلومینات کلسیم ,تصفیه‌ی فولاد ,گوگردزدایی ,فولاد کربنی ساده
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved