>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:2


  tick  برآورد توابع عرضه پویای محصولات عمده کشاورزی و تحلیل اثرات سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری: مطالعه موردی دشت مشهد-چناران - صفحه:185-196

  tick  بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - صفحه:177-184

  tick  بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ای - صفحه:149-156

  tick  به‌کارگیری الگوهای رگرسیونی شامل داده‌های مختلط در مدلسازی و پیش‌بینی ارزش واردات گندم ایران (روش Ardl تعمیم یافته مبتنی بر Ols) - صفحه:138-148

  tick  تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش ایران - صفحه:157-163

  tick  شبیه سازی واکنش کشاورزان به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان زابل) - صفحه:164-176

  tick  کاربرد برنامه ریزی چند هدفه آرمانی- فازی در بهینه سازی الگوی کشت با تاکید بر استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی - صفحه:118-124

  tick  مدلسازی رفتار اقتصادی پذیرش بیمه گندم آبی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی تابستان1392 - صفحه:125-137

  tick  واکاوی فقر غذایی زنان روستایی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد - صفحه:107-117
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved