>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1389 - دوره:24 - شماره:3


  tick  اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم - صفحه:393-403

  tick  الگوی آستانه ای انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران - صفحه:384-392

  tick  امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی - صفحه:323-334

  tick  اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد برای آبهای زیرزمینی : با استفاده از برنامه ریزی ریاضی پارامتریک - صفحه:310-322

  tick  بررسی تعیین کننده های پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: کاربرد مدلسازی انتخابی - صفحه:356-362

  tick  بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) - صفحه:363-370

  tick  بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی ها(مطالع موردی : استان خراسان رضوی) - صفحه:288-297

  tick  بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:304-309

  tick  تحلیل مقایسه ای رفتار کشاورزان در نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان خوی، آذربایجان غربی) - صفحه:346-355

  tick  تخمین آب اضافی مصرف شده در بخش کشاورزی (مطالعه موردی : بخش زراعت شهرستان بشرویه) - صفحه:279-287

  tick  تعیین کالاهای مناسب برای مبادله در بازار آتی(مطالعه موردی : محصولات کشاورزی ایران) - صفحه:268-278

  tick  شناخت صرفه های اقتصادی جلب مشارکت های مردمی در توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: بند امیر در استان فارس) - صفحه:371-383

  tick  محاسبه درجه انحصار در بازار داخلی پسته ایران - صفحه:335-345

  tick  پیش بینی قیمت های گوشت : رویکرد تابع معکوس تقاضا - صفحه:298-303
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved