>
Fa   |   Ar   |   En
   انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایران  
   
نویسنده اشک تراب نیلوفر ,زیبایی منصور
منبع اقتصاد و توسعه كشاورزي - 1398 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:55 -74
چکیده    آب در ایران یک منبع کمیاب می‌باشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع به همراه رشد جمعیت منجر به افزایش فشار برمنابع آب در کشور شده است. مطالعه حاضر به اندازه‌گیری مجموع ردپای آب گندم، جو و ذرت دانه‌ای در استان‌های کشور در سال 1395 پرداخته‌است. میزان مازاد عرضه و تقاضای محصولات مذکور در سطح هر استان محاسبه و با استفاده از ردپای آب هر محصول در هر استان، شبکه تجارت آب مجازی غلات در سطح کشور بدست آمده است. به منظور شناسایی مقاصد هر استان صادرکننده و حداقل کردن هزینه حمل و نقل از مدل حمل و نقل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استان تهران بزرگ‌ترین واردکننده غلات در کشور بوده که حجم بالایی از واردات آن از استان‌های کرمانشاه، مرکزی و همدان صورت می‌گیرد. استان‌های گلستان و کرمانشاه به ترتیب بزرگترین صادرکننده گندم و جو بوده‌اند که عمده صادرات استان گلستان به استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان بر اساس مدل حمل و نقل می‌باشد. استان کرمانشاه، بیشترین صادرات محصول جو را به استان‌های آذربایجان‌غربی، تهران، زنجان و کردستان انجام می‌دهد که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال آب مجازی از طریق صادرات محصول جو می‌باشد به استان‌های مذکور می‌باشد. در سال 1395، 6/5 میلیون تن ذرت دانه‌ای به کشور وارد شده که مازاد تقاضای تمام استان‌های کشور را پوشش داده و منجر به ورود آب مجازی به کشور شده‌ است.
کلیدواژه استان، ردپای آب، شبکه تجارت آب مجازی، مدل حمل و نقل، گندم، جو، ذرت دانه‌ای
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران
 
   Virtual Water Transfer through Iranian Interprovincial Cereals Trade  
   
Authors zibaei mansour ,ashktorab niloofar
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved