>
Fa   |   Ar   |   En
   درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن  
   
نویسنده سیدی حسین ,شاهوردی فرحناز
منبع پژوهشهاي قرآني - 1392 - دوره : 19 - شماره : 73 - صفحه:38 -51
چکیده    موسیقی یکی از حوزه‌های وسیع کارکرد علم زیبایی‌شناسی است و یکی از رازهای زیبایی متون و شاهکارهای ادبی نیز به‌شمار می‌آید. در این میان، پدیده تکرار یکی از اساسی‌ترین مولفه‌ها در شکل‌گیری این فن بوده و در خلق دو نوع موسیقی بیرونی و درونی سهم بسزایی دارد. قرآن کریم نیز به عنوان آخرین ارتباط مکتوب الهی با بشر، از هنرنمایی شگفت این اسلوب بهر‌ه بسیار برده است، چنان‌که به‌کارگیری «تکرار» در آیات کلام وحی باعث به‌وجود آمدن موسیقی اعجازانگیزی گشته که کاملاً‌ با موضوع و محتوای آیات تناسب دارد. بررسی زیبایی‌شناختی نمونه‌هایی چند از آیات قرآن کریم در این مختصر نشان می‌دهد که پدید‌ه تکرار چگونه با ایجاد تنوع در موسیقی، در آفرینش تصاویر و اثربخشی معانی قرآن موثر می‌افتد.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved