>
Fa   |   Ar   |   En
   درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات  
   
نویسنده جدی حسین ,اقبال ابراهیم
منبع پژوهشهاي قرآني - 1396 - دوره : 22 - شماره : 4 - صفحه:54 -83
چکیده    تاریخ‌گذاری سوره‌های قرآن کریم در شناخت صحیح آنها و برگزیدن آرای تفسیری و رد سخنان ناصواب بسیار موثر است. این امر خود بر پایه تعیین مکی یا مدنی بودن یک سوره استوار است. علم مکی و مدنی، بسیاری از سوره‌های قرآن را بدون اختلاف، مکی برمی‌شمرد و شمار کمتری را بدون هیچ سخنی، مدنی می‌داند، اما در خصوص اندک سوره‌هایی، اختلاف در مکی یا مدنی بودن را نشان می‌دهد. سوره عادیات در دسته سوم قرار دارد. تعیین مکی یا مدنی بودن این سوره از یک‌سو با دشواری، و از سوی دیگر با ضرورت همراه شده است. روایات ترتیب نزول و اسباب نزول نیز در مورد این سوره گوناگون است و در نگاه نخست، با توجه به قواعد و ضوابط شناخت مکی و مدنی، هر دو احتمال به چشم می‌آید، امّا با بررسی سندی و متنی روایات و دقت در تطبیق قواعد و ضوابط شناسایی سوره‌ها، مدنی بودن عادیات اثبات می‌شود. مدنی محسوب شدن این سوره، هم حسن ختام اختلاف دیدگاه‌ها و آراء است، هم به تاریخ‌گذاری این سوره می‌انجامد، و به فرجام نیز یکی از فضایل حضرت علی (ع) را نمایان می‌سازد.
کلیدواژه تاریخ‌گذاری، مکی و مدنی، عادیات، ترتیب نزول، اسباب نزول
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی eeghbal.ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved