>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1394 - دوره:21 - شماره:4


  tick  آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه‌دار شهر گناباد نسبت به بازیافت پسماندهای خانگی - صفحه:51-55

  tick  اثر ضدباکتریایی عصاره اتانولی سیاه‌دانه بر باکتری‌های جداشده از بیماران بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:103-108

  tick  اثرات ابعاد چندگانه کیفیت خدمات بیمارستان بر رضایت بیماران: آزمون مدل سروکوال - صفحه:57-62

  tick  اثرات فیزیولوژیک دانه سیاهدانه بر سیستم‌های مختلف بدن: مطالعه مروری - صفحه:71-81

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر افسردگی و بهزیستی روان‌ شناختی نوجوانان دختر - صفحه:117-122

  tick  ارزیابی برنامه آموزشی نظریه‌محور در پیشگیری از رفتارهای دارای خطر انتقال در بیماران اچ آی وی مثبت: مطالعه‌ای در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی - صفحه:13-18

  tick  اهداف تردد خودروهای شخصی در محیط شهری؛ بازنگری در مدیریت ترافیک به منظور ارتقای سلامت عمومی - صفحه:123-128

  tick  اولویت‌بندی معیارهای عملکرد تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به روش تحلیل سلسله مراتبی: رویکردی به سوی ارتقای سلامت دانشجویان - صفحه:63-70

  tick  تاثیر آموزش سبک‌های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان - صفحه:109-115

  tick  حذف فنل محلول در آب با استفاده همزمان از تابش فرابنفش و اکسید روی - صفحه:33-41

  tick  دیدگاه و تجارب دکتر احمدیه در درمان مالیخولیا: مرور جامع روایتی - صفحه:43-50

  tick  شناسایی ریسک‌فاکتورهای بیومکانیکی بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در حرفه نانوایی براساس شاخص‌های Jsi و Ocra - صفحه:89-96

  tick  کارآیی نور خورشید متمرکزشده در کاهش باکتری‌های بیماریزا طی فرآیندهای فتولیز و فتوکاتالیستی خورشیدی؛ مطالعه موردی - صفحه:83-88

  tick  کاهش باکتری‌های کلی‌فرم در شیرابه تازه پسماند شهری توسط فرآیند الکترولیز با الکترودهای ترکیبی آهن و مس - صفحه:19-24

  tick  کمپلکس اسینتوباکتر بومانی-کالکواستیکوس: بررسی مقاومت دارویی گسترده، توانایی تولید کارباپنمازها و غلظت بازدارنده کمینه ایمی‏پنم در ایزوله‏ها - صفحه:25-31

  tick  مادران و استرسورهای بخش مراقبت ویژه نوزادان - صفحه:97-102

  tick  میزان سوءتغذیه و شیوع نارسایی رشد در شیرخواران 1 تا 18ماهه - صفحه:1-6

  tick  نقش افسردگی، اضطراب و عوامل جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته شهرستان گناباد - صفحه:129-135

  tick  پلی‏اتیلن گلیکول 200؛ روشی سریع و ارزان برای استخراج Dna از باکتری‏های گرم‌مثبت و گرم‌منفی - صفحه:7-11
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved